News

Povezivanje (i razdvajanje) više Microsoft Teams Rooms sustava za videokonferencije

Spajanje dva videokonferencijska sustava

Novo Yealink rješenje za videokonferencije u prostorijama koje se povremeno trebaju razdvojiti ili spojiti u jednu veliku dvoranu.

Svaka prostorija može biti opremljena svojim Microsoft Teams Rooms sustavom, a kada je potrebno koristiti veliku dvoranu – dva ili više sustava se jednostavno povezuju u jedan koji će koristiti sve postojeće komponente (kamere, mikrofoni, zvučnici) kako bi cijeli prostor i svi sudionici bili uključeni u sastanak.

Na jednako jednostavan način moguće je ponovno razdijeliti sustave kako bi svaki nastavio koristiti svoje komponente za svoju manju prostoriju.